top of page

Mgr. Bc. Natalja Monski

DOSAŽENÁ PRAXE

2021-aktualně

Školní psycholog

Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, okres Bruntál, Smetanův okruh 24/4, Krnov, 794 01

2018-aktuálně

OSVČ
Centrum dětského rozvoje Pro Děti, Opava
Centrum nabízí rodičům s dětmi psychologické poradenství, skupinové i individuální kurzy psychomotorického a intelektuálního rozvoje, korekční programy, edukační semináře

2021-aktuálně

Dobrovolnická činnost pro Úsměv mámy, z.s.

Poskytování individuálního poradenství ženám trpícím poporodní depresí a jejich rodinám

2018-2023

Odborná praxe:

Dům pro ženy a matky s dětmi-Armáda spásy Elim Opava, o.p.s.
Anima Viva z.s.
Střední škola technická, Opava

2005-2012

Lektor AJ, RJ

Jazyková škola Abeceda, Skřivánek

Dětský a rodinný psycholog, specialista pro rozvoj dětí předškolního věku a děti prvního stupně základních škol

OVLÁDANÉ JAZYKY

ČEŠTINA, ANGLIČTINA, RUŠTINA

ŠKOLENÍ, KURZY

 

* Jazykový vývoj dítěte, webinář Sekce vývojové psychologie ČMPSY, 2024

* Test kresby postavy, Mgr. Zdeněk Altman, Občianske združenie Artea, 2024

* Dítě s poruchou attachmentu ve školním prostředí a nastavení komunikace se školou, Středisko vzdělávání s.r.o., Mgr. Zdenka Štefanidesová, 2023

* Rizika vitruální komunikace, 7 hod., program celoživotního vzdělávání PF UPOL, 2023
* Role jednotlivých struktur mozku ve formování a vývoji exekutivních funkcí, 6 hod.,

* DEFEKTOLOGIE PROF. Moskva, 2023
* Problémy učení a chování v dětském věku: metody neuropsychologické korekce, 12 hod., Imaton, Sankt-Petěrburg, 2023
* Podpurný projekt pro školní psychology, OKAP II. 2022-2023
* Základy krizové intervence, 8 hod., CETERAS, akreditace MŠMT ČR, 2022
* Senzorická integrace v práci s dítětem, Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD, 2022
* Vývojová dysfázie, 5 hod., Středisko vzdělávání s.r.o., Mgr. Naděžda Bartošíková, 2022
* KUPOZ. Osvědčení pro práci s odborným programem pro rozvoj pozornosti, akreditace MPSV ČR, 2021
* Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace: pohybem se učíme, 8 hod., Institut neuro-vývojové terapie a stimulace, 2021
* Emoční zrání a vývojová psychologie, 2hod. webinář, Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, 2021 SANDTRAY I, úvod do metody, 7 hod., centrum rozvoje hrou. Mgr. V. Galusová, 2021
* Rozvoj komunikace a sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo autismem bez poruchy intelektu, 7 hod., Nautis: akreditace MPSV ČR, 2020

Dětský psycholog Natália Monski

POTŘEBUJETE NAŠI POMOC?

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

Českomoravská psychologická společnost
Asociace školní psychologie
Asociace senzorické integrace
bottom of page